FUNDACIÓN
PADROADO
O máximo órgano de goberno da Fundación Xoán Piñeiro é o Padroado:
Presidenta de honra:
  Carmen Álvarez Carrera
Presidentes honoríficos:
  Os alcaldes dos concellos de Cangas, Vigo e Tomiño
Membros honoríficos:
  Xosé Luís Méndez Ferrín
  Manuel Núñez Rodríguez
Presidente:
  Xesús Vázquez González
Secretaria:
  Marta Piñeiro Álvarez
Vogais:
  Carmen Gloria Piñeiro Álvarez
  Cuqui Piñeiro Álvarez
  Belén Piñeiro Álvarez
  Ricardo Fernández Castro
  Blanca Caamaño González
  Manuel García de Buciños
  Camilo Camaño Xestido
  Camilo Franco Iglesias
  Fernanda Padín Ogando
  Vicente Iglesias Martelo
  Helena Pousa Ortega
  Isabel Riego Martínez
  Luis Escudero Fernández