FUNDACIÓN
MEMORIA
1998    
  Novembro Formalización da Fundación Xoán Piñeiro coas seguintes disposicións xerais:
     
    Denominación e natureza: "Ao abeiro do dereito recoñecido no artigo 34.1 da Constitución española, coa denominación de "Fundación Xoán Piñeiro, constitúese unha organización de natureza fundacional, de interese galego, sen ánimo de lucro, cuxo patrimonio está afectado de modo duradeiro á realización dos fins de interese xeral que se establecen nestes estatutos" e cos seguintes fins:
     
      "A Fundación Xoán Piñeiro ten como obxecto protexer, defender, divulgar a obra do artista Xoán Piñeiro, promover a actividade escultórica, intercambiar experiencias con fundacións e asociacións da mesma índole, crear o Museo Galego da Escultura e destinar os seus recursos a axudar á creación artística".
     
      "O desenvolvemento do obxecto fundacional poderá ser realizado directamente pola fundación ou mediante colaboración con outras entidades, organismos, institucións ou persoas que contribúan á consecución dos fins fundacionais".
     
    O domicilio da Fundación radicará no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, lugar de Tollo nº 108, en Goián, Tomiño (Pontevedra).
     
    É desexo da familia do artista e restantes membros do padroado a creación desta Fundación con carácter cultural, artístico e divulgativo, seguindo as pegadas do que foi sempre a filosofía do escultor que promoveu sempre en todo momento e dende a xenerosidade a actividade escultórica cos seus propios medios ao longo de toda a súa vida.
     
    Aínda que os seus derradeiros anos transcorreron en Goián, onde tiña o taller, os seus sentimentos permanecen fortemente ligados á súa terra de orixe, o Hío en Cangas do Morrazo, do mesmo xeito que o seu permanente contacto coa cidade de Vigo está biográfica e culturalmente presente.
     
  12 de decembro Primeira xuntanza de Padroado. Acta Fundacional cos seguintes membros do padroado:
     
    Carmen Álvarez Carrera (Presidenta)
    Xesús Vázquez González (Vicepresidente)
    Carmen Gloria Piñeiro (Vogal)
    Blanca Caamaño Vázquez (Vogal)
    Marta Piñeiro Alvarez (Vogal)
    Cuqui Piñeiro Alvarez (Secretaria)
    Belén Piñeiro Álvarez (Vogal)
    Xavier Pousa (vogal)
    Manolo Buciños (vogal)
    Xose Luis Méndez Ferrin (vogal)
     
  17 de decembro A Comisión de goberno do Concello de Tomiño acorda incorporarse como membro honorario da fundacion.
1999    
  16 de xaneiro Aprobación en pleno do Concello de Vigo da aceptación de nomear ó Alcalde como membro honorario no Padroado da Fundación Xoán Piñeiro
     
  16 de marzo Presentación pública da Fundación Xoán Piñeiro na sala Sargadelos de Vigo coa presenza do Alcalde de Tomiño.
     
  6 de abril Aprobación en pleno do Concello de Cangas da aceptación de nomear ó Alcalde como Presidente honorífico no Padroado da Fundación Xoán Piñeiro.
     
  18 de maio A Xunta de Galicia inscribe co nº 63 á Fundación Xoán Piñeiro no Protectorado de Fundacións de Interés Galego.
     
  19 de decembro Inauguración oficial polo Concello de Vigo da Praza de Xoán Piñeiro.
Doazón da Fundación do Autorretrato do artista e placa conmemorativa realizada polo escultor Manuel Buciños.
2000    
  25 de abril Rolda de Prensa coa presentación en Sargadelos, Vigo.
    I Premio de Escultura Xoán Piñeiro 2000.
    Trátase con este premio de estimular e axudar a aqueles artistas con dificultades na promoción contribuindo ó inicio nun campo artístico de difícil e prolongada aprendizaxe.
     
    Bolsa de Traballo e Investigación 2000.
    Iniciación nun campo artístico pouco accesible, costoso e privativo, que permita ó artista desenvolver o seu traballo creativo e persoal a través da experimentación técnica e industrial.
     
   
     
  30 de setembro Fallo do xurado (comisión de 3 de patronos) deixando 1 finalista na Bolsa de Traballo e Investigación en Fundición 2000. Seleccionado o artista Jose Mª Ortiz Pereira.
     
   
     
  13 de outubro Exposición de seleccionados para o I Premio de Escultura Xoán Piñeiro nas instalacións do Museo Municipal Pazo Quiñones de León.
    Colaboración Concello de Vigo (un xurado externo formado por Marían Leboreiro (arquitecta), Juan Oliveira (escultor), Fernando Estarque Casás (artista), Camilo Franco (crítico de Arte) e Pilar Rodal (licenciada en Belas Artes), asinan a seguinte declaración o 17 de outubro de 2000... " considerando que as obras presentadas están ben executadas pero nas cales non existe ningunha proposta innovadora que acade o nivel de calidade que o premio require, este xurado declara o premio deserto".
2001    
  17 de febreiro Incorporación de Manuel Núñez Rodríguez como membro honorario na Fundación Xoán Piñeiro
    Incorporación de Francisco Fernández del Riego como patrono e en calidade de presidente honorario.
     
  28 de novembro Cese por falecemento do patrono Xavier Pousa.
2002    
  8 de xaneiro Acto de Homenaxe a Xavier Pousa no Teatro García Barbón en Vigo.
    Libro editado:
   
    Cd Editado:
   
     
2010    
  26 de novembro Falecemento do Patrono Francisco Fernández del Riego.
2012    
  18 de abril Préstamo de obra para a Exposición "Gallaecia Petrea" organizada pola Fundación Cidade da Cultura de Galicia en Santiago de Compostela.
2013    
  13 de xullo Inauguración da Exposición "Taller e Artista". Homenaxe do Concello de A Guarda a Xoán Piñeiro. Casa dos Alonsos. Colaboración da Fundación Xóan Piñeiro.
    Catálogo:
   
    Cartel:
   
2018    
  19 de maio Acta cos seguintes acordos:
    Reforma e actualización dos Estatutos coas novas actividades fundacionais:
    "Para a consecución dos fins mencionados, a Fundación pode realizar actividades educativas, culturais, de investigación histórica, de edición e divulgación de traballos de investigación, revistas, libros, material audiovisual e comercialización de merchandising relacionado coa súa actividade".
     
  19 de maio Formalización do novo Padroado:
    >Presidente do Padroado Xesús Vázquez González
    >Presidenta de Honor da Fundación, a viuva de Xoán Piñeiro, Carmen Álvarez Carrera.
    >Renuncia de Xose Luis Méndez Ferrín como patrono e adhesión como membro honorario da Fundación Xóan Piñeiro.
    Incorporación dos novos vogais ó Padroado:
    >Fernanda Padín Ogando, Camilo Franco Iglesias e Camilo Camaño Xestido.
     
  16 de xuño Acto público de lembranza a Xoán Piñeiro no cemiterio de Goián coa colocación dunha nova placa identificativa en bronce na campa do artista.
   
     
  Setembro Aprobación dun convenio de colaboración da Universidade de Santiago de Compostela e Fundación Xoán Piñeiro para postgrados e másters do departamento de Historia da Arte Contemporánea.
2019    
  16 de febreiro Petición ao Concello de Tomiño dunha rúa co nome do Escultor Xoán Piñeiro.
     
  13 de abril Posta en marcha dos seguintes proxectos:
    >Inicio da campaña "Dignificación do Patrimonio Escultórico" a nivel galego.
    >1ª Edición de Diario de Artista dedicado a Manolo Buciños.
    >Inicio Monográficos escultura: Libro Xoán Piñeiro
    >Exposición en Fonseca de Xoñan Piñeiro para 2020.
     
  13 de novembro Conferencia "El sueño de un artista. Xoán Piñeiro", dirixida ao alumnado do "Máster Interuniversitario en Xestión do Patrimonio Artístico e Arquitectónico, Museos e Mercados do Arte" impartida pola facultade de Historia da Arte da Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade das Palmas de Gran Canaria.
    Por parte da Fundación Xoán Piñeiro actuaron como ponentes o seu Presidente, Xesús Vázquez González e a historiadora da súa obra e membro do padroado desta Fundación, Cuqui Piñeiro.
     
  21 de decembro Incorporación dun novo vogal ao Padroado:
    >Vicente Iglesias Martelo
    Posta en práctica do convenio de colaboración coa U.S.C.:
    >Prácticas de grao e máster na Fundación Xoán Piñeiro.
    >Prácticas de Comisariado coa Fundación Xoán Piñeiro.
2020    
  5 de marzo 1ª Edición Diario de Artista: Inauguración Exposición no Centro Cultural Marcos Valcárcel. “O artista e o taller”, comisariada por Cuqui Piñeiro.
    Actuación inaugural de Cristal Méndez e Mercé de Rande.
     
  12 de marzo 1ª Edición Diario de Artista: presentación libro “Diario de Artista. Buciños”.
     
  13 de marzo 1ª Edición Diario de Artista: Faladoiro co artista no Teatro Principal. Este faladoiro foi adiado, ata novo aviso, cumprindo as medidas preventivas promovidas para a contención do COVID-19.
     
  30 de abril 1ª Edición Diario de Artista: Entrega do libro e cea de honra ao artista Buciños no Liceo de Ourense. Esta cea foi adiada, ata novo aviso, cumprindo as medidas preventivas promovidas para a contención do COVID-19.
     
  15 de agosto 1ª Edición Diario de Artista: Clausura Exposición “O artista e o taller”.
     
  18 de outubro Conmemoración 100 aniversario do nacemento de Xoán Piñeiro:
    Exposición antolóxica de Xoán Piñeiro na Igrexa da Compañía ou da Universidade de Santiago de Compostela. Adiada debido á pandemia do COVID-19.
    Xornada sobre Xoán Piñeiro na “Casa Museo A Mangallona” en Cangas, organizada por Camilo Caamaño.
    Presentación ao pleno municipal do concello de Tomiño por parte da Fundación Xoán Piñeiro, a colocación do seu nome á rúa que conduce ao lugar onde tiña o taller o escultor, situada no barrio de Tollo en Goián.
    Acto conmemorativo no concello de Vigo na praza que leva o seu nome.
2021    
  25 de xaneiro Visita ao concello de Cangas con motivo da morte do anterior alcalde (X. Manuel Pazos). A alcaldesa de Cangas, nova presidenta honorífica. Solicitouse de novo un cambio na localización da escultura de Xoán Piñeiro. Presentación do proxecto dunha escultura de gran tamaño do “Mariñeiro” de X. P. para instalar en Cangas.
     
  16 de marzo A FXP colabora co Ateneo Atlántico no Certame Liteario “Exeria”. Poesía e microrrelatos. Tema: Andainas pola arte urbana viguesa.

     
  13 de abril Dentro das actividades previstas no curso “La memoria gestionada – experiencias en patrimonio II”, dirixido ao alumnado do “Mestrado interuniversitario en Gestión del Patrimonio Artístico y Arquitectónico, Museos y Mercado del Arte”, o presidente da Fundación Xoán Piñeiro, Xesús Vázquez, imparte unha conferencia na Universidade de Santiago de Compostela (USC), facultade de Historia da Arte, titulada “A continuidade dun artista: Fundación Xoán Piñeiro”.
     
  15 de maio A FXP procede ao lanzamento do Álbum dixital BUCIÑOS OU MODELAR O AMOR CO VENTO. Un proxecto literario-musical, realizado por cintaadhesiva con música de Jesús Andrés Tejada e poemas de Silvia Penas que formaba parte da homenaxe dedicada a Buciños dentro da 1ª Edición de Diario de Artista, que esta Fundación tiña previsto realizar o pasado ano, e que foi aprazado con motivo do COVI-19.
     
  11 de xuño A Fundación Xoán Piñeiro e o Ateneo Atlántico, entregaron os premios do certame literario EXERIA na Escola Municipal de Artes e Oficios, nun acto con Silvia Penas como madriña, a música de Carmen Pením e Maurizio Polsinelli, con Anxo Cabadas e Xesús Vázquez presidente da FXP.
    As autoras dos microrrelatos premiados son Nones Araújo e Andreia Costas e no apartado de poesía, Azucena Arias e Adela Pintado. Recibiron dúas esculturas de Cuqui Piñeiro.
     
  16 de xullo O Presidente da FXP firma contrato con Arnoia Distribución de Libros, S.A. para a distribución do primeiro volume da colección NERGA “Xoán Piñeiro”.
     
  27 de xullo Publicación do primeiro volume da colección NERGA, unha colección de libros monográficos editados pola Fundación Xoán Piñeiro para combater o abandono de pensar sobre a escultura. Comezamos con “Xoán Piñeiro”, coordinado por Chus Martínez Domínguez e a participación de autores como Gustavo Hervella García, Miriam Elena Cortés López e Carla Fernández Martínez.
     
  29 de xullo Reunión do presidente da FXP no Concello de Tomiño con Sandra González, Alcaldesa e Uxio Benitez, Deputado de Cooperación Transfronteriza para expoñer o Proxecto do “Museo de Escultura Galego X. P.”
     
  9 de setembro Publicación do novo logo da Fundación Xoán Piñeiro, deseñado por Pepe Barro.
     
  19 de novembro Inauguración placa Rúa Xoán Piñeiro en Goián, Tomiño.
    Presentación do libro “Xoán Piñeiro”, primeiro libro da colección Nerga publicado pola Fundación. Participaron na mesa: Gustavo Hervella, Cuqui Piñeiro, o presidente da Fundación, Xesús Vázquez e a alcaldesa de Tomiño Sandra González.