FUNDACIÓN
FINS
   
Protexer, defender e divulgar a obra do artista Xoán Piñeiro.
Promover a actividade escultórica.
Intercambiar experiencias con fundacións e asociacións da mesma índole.
Crear un museo galego de escultura.
Destinar os seus recursos a colaborar e contribuír coa creación artística.