COLECCIÓN NERGA
     
A Fundación Xoán Piñeiro aprobou crear a colección de libros monográficos titulada NERGA para combater o abandono de pensar sobre a escultura.
     
Esta serie de libros ten como obxectivo estudar ás escultoras e escultores de Galicia, pensar na súa obra e no seu tempo desde aquí e desde este agora que segue precisando reflexionar sobre as formas que ocupan o espazo.
     
O primeiro volume de NERGA publicado, é sobre Xoán Piñeiro. O libro saíu a luz no centenario do seu nacemento, 2020, aprazando a súa publicación ata o 2021 debido a pandemia do COVID-19.
     
O segundo volume de NERGA rondará a obra e a vida de Silverio Rivas. Escultor nacido o 24 de novembro de 1942 en Ponteareas con obradoiro en San Juan de Páramos, Tui, pioneiro na abstracción escultórica en Galicia.